Thank you!!

Detta inlägg blir en mix av svenska och engelska.

Så innan Cindy och Sam var här och hälsade på var det väldigt tyst här i närmre tre månader. Jag var lite dålig på att uppdatera vad vi egentligen gjorde i Sydney, men mest jobbade vi förstås. Viktor jobbade 6dagars veckor när han fick och han räknade även ut att de två sista veckorna innan julafton, jobbade jag runt 120 timmar!
Detta var inget jag ville veta egentligen..

Men i alla fall på kvällar och andra lediga timmar hade vi fantastiskt sällskap, vi bodde ju faktiskt längst ner i Warwick och Jan Armstrongs trädgård.

We stayed for 3(!!) months in Warwick and Jan’s garden. It did definitely not feel like three months, it felt more like three weeks.

Vi bodde i 3(!!) månader i Warwick och Jans trädgård. Det kändes definitivt inte som tre månader, mer som tre veckor.

We got a most pleasant spot at the Armstrong campsite, a shady place under the beautiful Jacaranda trees.

Vi fick den bästa platsen på Armstrongs camping, en skuggig plats under Jacaranda träden.

We learned a lot about Australian traditions and were welcomed in too the neighborhood in an amazing way, by curios neighbors walking by waving or stopping for a chat.
I think we learned the Armstrong’s a lot about Swedish traditions too. Like when we took Warwick and Sophie (who worked with me in the mall) too the Sankt Lucy (Lucia) celebration at the Swedish café in Manly.
Where they tried meatballs, mulled wine, Christmas soda, cinnamonbun and lussekatter.

Vi lärde oss en hel del om australiensiska traditioner och välkomnades in i grannskapet på ett fanatiskt sätt, nyfikna grannar som fick förbi och vinkade till oss eller som stannade och frågade vilka vi var.
Vi lärde i vår tur dem en hel del om de svenska traditionerna. Som när vi tog med Warwick och Sophie (min jobbarkompis från köpcentret) till Lucia firandet på det svenska cafét i Manly. Där provade de köttbullar, glögg, julmust, kanelbullar och lussekatter.

We’re extra happy for the nice company during Christmas. It was an experience too have a warm Christmas day with the hole Armstrong family, nice cold food and outdoor swimming!

Vi blev extra glada för trevligt sällskap under julen. Det var en upplevelse att ha en varm juldag med hela Armstrong familjen, god kall mat och utomhus poolbad.

And not too forget all the funny magpies, who tried real hard too steal our food every day.

Och alla roliga Magpies som försökte stjäla vår mat varje dag.

We’ll never forget the amount of spiderweb we walked in too every morning and evening on our way up to the house. It’s an special feeling walking in too a web and it takes a while for it too break, it’s even so you have too take a step back cause it is so strong. And then the web sticks everywhere and you are panicking that the spider itself is on you. The spiders are not small!!

Vi kommer nog aldrig heller glömma alla spindelnät vi gick in i varje morgon och kväll på väg upp till huset. Det är en speciell känsla att gå in i ett nät och det tar en stund för det att gå sönder, till och med så man måste ta ett steg bakåt för att det är så starkt. Sen när nätet är fast klibbat på en kommer paniken för man vet ju inte vart spindlen är!

Anyway these working months in Sydney helped us save up money for the next part of our trip. And thanks to Warwick and Jan, we’ve been able too save up more money then we ever would have staying somewhere else. We’re ever grateful too Warwick and Jan for helping us and being tremendously good hosts.

I vilket fall, dessa månader i Sydney hjälpte oss att spara ihop pengar till nästa del av vår resa. Och tack vare Warwick och Jan har vi lyckats spara ihop mer pengar än vi kunnat någon annanstans. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp och trevligt sällskap!

I know we’ll stay in contact by email, but hopefully we’ll meet in the future again, somewhere in the world.

 

2 reaktion på “Thank you!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *